Odeljenje za mehaniku, 14. oktobar 2020.

Naredni sastanak Seminara biće održan u sredu, 14. oktobra 2020. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 18 časova.

Predavač: Miroslava Vukčević, Astronomska opservatorija u Beogradu

Naslov predavanja: RAVNE ROTACIONE KRIVE SPIRALNIH GALAKSIJA OBJAŠNjENE KONSTANTNOM BRZINOM NELINEARNIH TALASA GUSTINE

Apstrakt: Rotacione krive zvezdane komponente spiralnih galaksija, kretanje dve i više galaksija i njihova dinamika u klasterima i super-klasterima galaksija, oba problema ukazuju na nedostatak mase na različitim skalama u našem svemiru. U okviru ovog rada, izvešćemo izraz za rotacionu brzinu koristeći nelinearnu teoriju talasa gustine za zvezdanu komponentu i pokazati da ova teroija može da objasni ravnu rotacionu krivu koja se dobija za najveći broj spiralnih galaksija iz posmatranja, zahvaljujući konstantnoj grupnoj brzini solitonskog rešenja. U ovom slučaju, površinska gustina koja je funkcija rastojanja od centra galaksije nije pretpostavljena funkcija kao u svim radovima koji se bave dinamikom spiralnih galaksija, već je dobijena kao rešenje nelinearne Šredigerove jednačine i biće korišćena za određivanje gradijenta gravitacionog potencijala i rotacione brzine. Parametri koji određuju oblik krive rotacione brzine su površinska gustina, amplituda talasa gustine i ugaona brzina rotacije galaksije (diferencijalna rotacija). Kako je oblik krive osetljiv na male promene ovih parametera ova teorija bi mogla biti korišćena za definisanje potpuno novog metoda veoma precizne procene masa galaksija ali i njihovih ugaonih brzina.

Napomena: Detalji predavanja mogu se naći na stranici
http://www.mi.sanu.ac.rs/novi_sajt/colloquiums/programs/mechcoll.oct2020.php

Ukoliko predavač da svoju saglasnost, snimljeno predavanje može se pogledati putem linka
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/sL2JyyLQwBsoyKaZS.Ostavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)