Specijalni program istraživanja

Fond za nauku Republike Srbije otvorio je Javni poziv za podnošenje predloga naučnoistraživačkih projekata u okviru Specijalnog programa istraživanja COVID-19. Program ima za cilj finansiranje projekata koji će doprineti efikasnom naučnom odgovoru na COVID-19 pandemiju izazvanu SARS-CoV-2 virusom i omogućiti bolju spremnost i reagovanje društva na ovu pandemiju.

Program je namenjen istraživačima koji su zaposleni u akreditovanim NIO. Program podržava  primenjena naučna istraživanja, kreiranje interdisciplinarnih i multidisciplinarnih timova i konzorcijumsko podnošenje projekata. Projekti u okviru ovog Programa se podnose na unapred zadate teme u okviru tri grupacije naučnih oblasti:
-(bio)medicinske nauke;
-(bio)medicinsko inženjerstvo i informacione tehnologije;
-ekonomska, sociološka, psihološka istraživanja i upravljanje složenim sistemima.

Prema trajanju projekata, Programom su predviđene tri kategorije projekata: kratkoročni projekti  (do 12 meseci), srednjeročni projekti (od 12 do 18 meseci), dugoročni projekti (do 36 meseci). Ukupan budžet Programa je 2.000.000 evra.  Najveći budžet pojedinačnog projekta je 200.000 evra.

Prijave projekata na ovaj javni poziv podnose se isključivo u elektronskoj formi do 10.06.2020. godine, popunjavanjem projektne prijave preko portala za eUpravu Republike Srbije:  https://www.euprava.gov.rs.

Sve informacije o Programu i potrebnoj konkursnoj dokumentaciji mogu se naći na http://fondzanauku.gov.rs/poziv/2020/05/covid19/

Kontakt adresa za sve informacije je covid19{at}fondzanauku.gov.rs.Ostavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)