Uputstva o osnovnim oblicima nastave na daljinu

Počev od ponedeljka 23. 3. 2020. godine, studentima Matematičkog fakulteta je omogućeno učenje na daljinu kombinacijom sledećih aktivnosti:
1. komunikacija putem e-poruka;
2. postavljanje pisanog ili video materijala;
3. korišćenje aplikacija za interaktivne časove, po važećem rasporedu časova.

1. Uputstvo za slanje mejlova preko Hipatije svim studentima sa kursa
http://alas.matf.bg.ac.rs/slanjeMejlovaStudentimaIzHipatijeUputstvo.pdf

2. Uputstvo za prebacivanje materijala na server enastava.matf.bg.ac.rs (nastavnici pristupaju serveru koristeći isto korisničko ime i lozinku kao na Poenkareu)
http://alas.matf.bg.ac.rs/enastavaUputstvo.pdf

Važna napomena!

Molimo sve nastavnike da obimne materijale ne postavljaju na server Poenkare, jer to nije njegova osnovna namena. Sve (pisane, video, audio) nastavne materijale treba postavljati na novi server enastava.matf.bg.ac.rs i studente uputiti na adresu: http://enastava.matf.bg.ac.rs/~username/, pri čemu je  username korisničko ime nastavnika na Poenkareu.

U slučaju bilo kakvih problema, molimo nastavnike da pišu na admin@matf.bg.ac.rs.

3.1. Uputstvo za korišćenje zoom platforme
za nastavnike: http://alas.matf.bg.ac.rs/zoomUputstvoNastavnici.pdf
za studente: http://alas.matf.bg.ac.rs/zoomUputstvoStudenti.pdf
3.2. Uputstvo za korišćenje moodle platforme
http://alas.matf.bg.ac.rs/moodleUputstvo.pdf
3.3. Uputstvo za korišćenje webex platforme
za nastavnike: http://alas.matf.bg.ac.rs/webexUputstvoNastavnici.pdf
za studente: http://alas.matf.bg.ac.rs/webexUputstvoStudenti.pdf
3.4. Registrovan je math.rs domen za GSuite (detaljnija uputstva biće naknadno objavljena)Ostavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)