Odeljenje za mehaniku, 26. februar 2020.

Naredni sastanak Seminara biće održan u sredu, 26. februara 2020. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 18 časova.

Predavač: Igor Salom, Institut za fiziku, Beograd

Naslov predavanja: ALGEBARSKI BETE ANZAC ZA HAJZENBERGOV SPINSKI LANAC I ODGOVARAJUĆI GAUDIN MODEL

Apstrakt:
Kao prvi korak, uvešćemo osnovne pojmove vezane za algebarski Bete anzac. Razmatrajući periodični slučaj XXX Hajzenbergovog lanca, uvešćemo R-matrice, Laks operator, monodromiju, transfer matricu, Bete jednačine, itd. Zatim ćemo diskutovati moguće generalizacije: neperiodične granične uslove, anizotropnu interakciju i Gaudin model sa dalekodometnim interakcijama. Pokazaćemo da je u svim ovim slučajevima moguće razrešiti integrabilni sistem tako što ćemo naći off-shell dejstvo transfer matrice na Bete vektoreOstavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)