Seminar Geometrija, vizuelizacija i obrazovanje sa primenama, 27. maj 2010.

U četvrtak, 27.5. 2010. u 17:15 časova u sali 301f  Matematičkog Instituta SANU, Knez Mihajlova 35, predavanje će održati Vladimir Dragović.

Naziv predavanja: Ponseleovi porizmi, integrabilni bilijari i vizuelizacija adicionih teorema

Apstrakt: Ponseleova teorema je jedan od centralnih rezultata projektivne geometrije.  Govorićemo o prirodnim uopštenjima i mnogobrojnim primenama. Ključnu ulogu igra veza sa integrabilnom dinamikom bilijara unutar kvadrika.Ostavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)