KGTA seminar, 14. januar 2020.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 14. januara 2020, u sali 844 Matematičkog fakulteta sa početkom u 14 časova.

Predavač: Marija Jelić Milutinović, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: KOMPLEKSI UPARIVANjA

Apstrakt:
Kompleksi uparivanja grafova predstavljaju važan pojam kombinatorne topologije. Za dati graf G, kompleks uparivanja (eng. matching complex) se definiše na sledeći način: svakoj ivici grafa odovara teme kompleksa M(G), a svakom uparivanju ivica, tj. svakom skupu po parovima nesusednih ivica grafa, pridružujemo odgovarajući simpleks u M(G). Poznati rezultati ispituju razna homotopska, homološka i kombinatorna svojstva i primene ovih kompleksa. U predavanju će biti prikazan novi pristup kompleksima uparivanja koji su kombinatorne mnogostrukosti. Takodje, biće prikazani novi rezultati u vezi sa topologijom kompleksa uparivanja za neke klase grafova, dobijeni primenom specijalne verzije diskretne teorije Morsa (Matching Tree Algorithm). Predavanje se zasniva na radovima predavača sa Margaret Bayer i Bennet Goeckner, kao i sa Julliane Vega, Alex McDonough i Helen JenneOstavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)