Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 10. decembar 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 10. decembra 2019. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15.

Predavač: Ivan Jezdović, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: SISTEM ZA MERENjE BUKE U SAOBRAĆAJU ZASNOVAN NA MOBILNOM CROWDSENSING-u

Apstrakt:
U ovom predavanju biće predstavljen sistem za merenje buke u saobraćaju u pametnim gradovima zasnovan na mobilnom crowdsoursing-u. Razvijeni sistem obuhvata mobilnu aplikaciju za prikupljanje podataka o buci u saobraćaju primenom oportunističkog i participativnog crowdsensing-a, veb aplikaciju za analizu i vizuelizaciju prikupljenih podataka i cloud infrastrukturu za skladištenje podataka. Razvijeni sistem je evaluiran prikupljanjem podataka na pet odabranih lokacija u Beogradu. Izvršeno je preko 4000 merenja. Podaci su analizirani primenom statističkih metoda. Predložen je sistem za podršku odlučivanju zasnovan na rezultatima analize.Ostavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)