Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 3. decembar 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 3. decembra 2019. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15.

Predavači: Akademik Dragoš Cvetković, Matematički institut SANU, Zoran Stanić, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: PREDSTAVLjANjE KNjIGE "MATEMATIČKA DOSTIGNUĆA SLOBODANA SIMIĆA"

Apstrakt: Knjiga "Matematička dostignuća Slobodana Simića", urednici F. Belardo, D. Cvetković, T. Davidović, Z. Stanić, Akademska misao, Beograd, 2019, daje spisak i prikaz radova i knjiga S. Simića i ekspozitorne tekstove o pojedinim aspektima Simićevog naučnog rada.

Slobodan Simić se bavio spektralnom teorijom grafova i drugim oblastima diskretne matematike. U okviru predavanja prikazaće se izabrane teme i rezultati naučnog rada S. Simića.Ostavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)