Studentski seminar, 15. novembar 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u petak, 15. novembra 2019. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 12 časova.

Predavač: Bogdan Đorđević, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Nišu

Naslov predavanja: NE-BANAHOVA ALGEBRA OPERATORA I SINGULARNE OPERATORSKE JEDNAČINE

Apstrakt:
U ovom predavanju će najpre biti reči o specijalnim algebrama operatora, koje po konstrukciji jesu Banahovi prostori ali nisu Banahove algebre. Rezultati koji će biti prikazani se tiču invertibilnosti i spektara elemenata te algebre. Biće ilustrovano kako se unutar jedne takve algebre simultano rešavaju standardne operatorske jednačine, kao što su AX=C, AXB=C, X-AXB=C, AX-XB=C, gde su A u B(V_1), B u B(V_2), X, C u B(V1,V2), u slučaju kada postoji beskonačno mnogo rešenja. Zbog svoje velike primene i interdisciplinarne prirode, posebna pažnja će biti posvećena matričnoj i operatorskoj jednačini AX-XB=C, i to u slučajevima kada postoji jedinstveno i kada postoji beskonačno mnogo rešenja. Svi rezultati su sastavni deo doktorske disertacije predavača.Ostavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)