KGTA seminar, 5. novembar 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 5. novembra 2019, u sali 844 Matematičkog fakulteta sa početkom u 14 časova.

Predavač: Mladen Zekić

Naslov predavanja: 2-SOLENOID

Apstrakt: Posmatraćemo inverzni sistem koji se, neformalno rečeno, sastoji od niza krugova i preslikavanja među njima koja svaki krug iz tog niza dva puta "namotavaju" na sljedeći. Inverzni limit pomenutog inverznog sistema (koji se može posmatrati i kao limit odgovarajućeg funktora) nazivamo 2-solenoid. Dokazaćemo da na 2-solenoid neprekidno i tranzitivno djeluje topološka grupa koja je jednaka Dekartovom proizvodu relane prave i dijadičkih cijelih brojeva, odakle ćemo moći da predstavimo 2-solenoid kao količnički prostor poznatijih i jednostavnijih objekata.Ostavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)