Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 29. oktobar 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 29. oktobra 2019. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15.

Predavači: Miodrag Živković, Marko Carić, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: EFIKASNI POSTUPAK ZA ODREĐIVANjE BROJA NEEKVIVALENTNIH BULOVIH I VEKTORSKIH INVERTIBILNIH BULOVIH FUNKCIJA ZA ČETIRI GRUPE TRANSFORMACIJA ULAZA, ODNOSNO IZLAZA

Apstrakt: Analizira se broj U(n) neekvivalentnih Bulovih funkcija od n promenljivih i broj V(n) neekvivalentnih vektorskih Bulovih funkcija od n promenljivih sa n izlaza, kada na ulaz i izlaz deluje jedna od četiri grupe transformacija: permutacije promenljivih, permutacije i komplementiranje, invertibilne linearne i invertibilne afine transformacije. Problem je suštinski rešen pre oko 50 godina određivanjem izraza za ciklusne indekse ove četiri grupe, pošto je određivanje U(n) i V(n) kada se zna ciklusni indeks na prvi pogled jednostavno. Međutim, sve do nedavno većina brojeva U(n) i V(n) je određena samo za male vrednosti n, do 6, jer su izrazi za ciklusne indekse vrlo složeni. Problem je praktično rešen uprošćavanjem i uniformisanjem sva četiri izraza za ciklusni indeks, i korišćenjem odgovarajućih prethodno izračunatih tabela. Na taj način pomenuti brojevi izračunati su za vrednosti n koje prelaze 30.Ostavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)