Odeljenje za matematiku, 24. oktobar 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 24. oktobra 2019. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 16 časova. U pitanju je zajednički sastanak sa seminarom Geometrija, obrazovanje i vizualizacija sa primenama.

Predavač: Velibor Bojković, Laboratoire de Mathématiques Nicolas Oresme, Caen, France

Naslov predavanja: BERKOVIČEVA ANALITIČKA LINIJA (KRATAK UVOD U ANALITIČKU GEOMETRIJU NAD NEARHIMEDOVIM POLjIMA)

Apstrakt: Ukoliko je k nearhimedovo kompletno polje, topologija indukovana normom je totalno nepovezana, tako da mnogi principi klasične kompleksne geometrije (kao što je analitičko proširenje) ne mogu da se direktno primijete/definišu prateći njihove definicije u kompleksnoj geometriji. Kroz konstrukciju Berkovičeve analitičke linije nad poljem k, pokušaćemo da prikažemo jedan relativno noviji pristup analitičkoj geometriji nad k koji je uspio da nadomjesti gore pomenute topološke nedostatke i koji omogućava da se pronađu mnogi analogoni klasičnih rezultata kompleksne analitičke geometrije. Ukoliko vrijeme dozvoli, na kraju ćemo se osvrnuti na generalni opis k-Rimanovih površi.Ostavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)