Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 2. oktobar 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u sredu, 2. oktobra 2019. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 18 časova. U pitanju je zajednički sastanak sa Odeljenjem za mehaniku.

Predavač: Aleksandra Ćiprijanović, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: PRIMENA MAŠINSKOG UČENjA U ASTRONOMIJI

Apstrakt: U predavanju će biti dat kratak osvrt na dosadašnji naučni rad predavača (A. Ćiprijanović), uz fokus na trenutna istraživanja u oblasti mašinskog učenja. Mašinsko učenje omogućava sistemima da samostalno uče i napreduju kroz iskustvo (bez eksplicitnog programiranja), koristeći veliku količinu podataka i primera na osnovu kojih donose zaključke. Popularnost mašinskog učenja strahovito raste i našla je veoma veliki broj primena u astronomiji, kao jednoj od nauka sa najvećim brojem podataka koje je potrebno obraditi. Biće predstavljena primena dubokog učenja (kao podskup mašinskog učenja koji koristi višeslojne neuronske mreže) za klasifikaciju slika interagujućih galaksija. Ovom tehnikom moguće je istrenirati neuronsku mrežu da razlikuje slike galaksija koje se sudaraju od galaksija koje nisu u interakciji. Važnost ovakvih metoda i buduće primene su velike, od boljeg razumevanja procesa interakcije i sudaranja galaksija, do automatizacije procesa pronalaženja objekata u velikim pregledima neba.Ostavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)