Studentski seminar, 20. septembar 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u petak, 20. septembra 2019. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 12 časova.

Predavač: IStevan Gajović, Univerzitet u Groningenu

Naslov predavanja: UVOD U ARITMETIČKU VEROVATNOĆU

Apstrakt: U okviru predavanja biće reči o verovatnoći nekih aritmetičkih događaja. Uvodni primeri se odnose na elementarna svojstva celih brojeva, a zatim će biti ispitivane verovatnoće rešivosti nasumične linearne Diofantove jednačine, kao i globalne i lokalne rešivosti kvadratnih formi sa nasumičnim celobrojnim koeficijentima.Ostavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)