Seminar iz astronomije i astrofizike, 21. maj 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 21. maja 2019, u sali 809 Matematičkog fakulteta sa početkom u 18 časova.

Predavač: dr Nikola Veselinović, Niskofonska laboratorija za nuklearnu fiziku, Institut za fiziku, Beograd

Naslov predavanja: UTICAJ SUNCA NA GALAKTIČKO KOSMIČKO ZRAČENjE

Apstrakt: Već više od pola veka poznato je da aktivnost Sunca utiče na fluks kosmičkog zračenja koje merimo na Zemlji. Aktivnost Sunca se reflektuje kroz solarni vetar i heliosferu koja utiče na transport čestica kosmičkog zračenja u zavisnosti od njihove energije. U okviru posmatranja kosmičkog zračenja uočavaju se periodične i aperiodične promene fluksa izazvane ovim uticajem. Jedan od najznačajnijih aperiodičnih fenomena je i smanjivanje fluksa kosmičkog zračenja za nekoliko procenata koje traje nekoliko dana. Ovaj fenomen se naziva Forbusevim smanjenjem. Odavno je poznato da je taj fenomen povezan sa iregularnostima u heliosferi koje su posledica violentnih procesa na Suncu koji mogu dovesti i do smetnji koje utiču na civilizaciju. Predmet ovog istraživanja je analiza korelacija između parametara Forbusevog smanjenja i parametara solarnog vetra i heliosfere, zasnovano na podacima pribavljenim našim podzemnim muonskim detektorom, drugim detektorima na površini planete i satelita. Ovo istraživanje predstavlja korisnu nadogradnju već postojećih sistema u svetu ka većim energijama kosmičkog zračenja što je od značaja za istraživanje dometa uticaja Sunca na galaktičko kosmičko zračenje, kao i karakterizaciju ekstremnih događaja na Suncu poput perturberanci ali i preciznije određivanje gradijenta i anizotropije kosmičkog zračenja.Ostavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)