Seminar za primenjenu matematiku, 11. maj 2010.

Detaljnije:
Naredni sastanak Seminara za primenjenu matematiku održaće se u utorak, 11. maja u 14:15, u sali 301f, MI SANU.

Predavač: Branka Arsović, Učiteljski fakultet, Užice.

Naziv predavanja: OBRAZOVNI SOFTVER U MATEMATIČKOM OBRAZOVANjU

Sadržaj: Cilj rada je da ukaže na potrebe savremenog obrazovanja i da, sa osvrtom na karakteristične zahteve nastave matematike, definiše metodologiju realizacije obrazovnog softvera(OS). Teži se objedinjenju primena naprednih informatičkih tehnologija i OS-a u matematičkom obrazovanju u cilju unapredjenja nastave. Da bi informatička rešenja doprinela povećanju znanja matematike, potrebno je da se u učenju koristi OS koji na optimalan način ispunjava postavljene ciljeve matematičkog obrazovanja. Autor OS-a mora biti svestan aksiomatsko-deduktivne strukture matematike i mora je u potpunosti ispostovati prilikom kreiranja OS-a. Predstavljeni model učenja integriše neke od mogućnosti sistema Moodle sa praktično primenjenim teorijskim osnovama i principima kreiranja virtuelnog obrazovnog okruženja. Izvršena je i integracija metodičkih principa koji se moraju ispostovati kako prilikom same nastave matematike (pa je konstruisanje modela pratilo te principe i zasniva se na njima), tako i prilikom kreiranja potrebnih nastavnih materijala. Kreirani softver predstavlja alat za učenje, ali i podršku redovnoj nastavi matematike u srednjim školama (za oblast kvadratnih jednačina).Ostavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)Vesti i dešavanja

Aktivnosti na seminarima

sve vesti