Geometrija, obrazovanje i vizualizacija sa primenama, 18. april 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 18. aprila 2019. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 17:15.

Predavač: Marko Stošić, Tehnical University of Lisabon, Center for Mathematical Analysis, Geometry, and Dinamical Systems

Naslov predavanja: RACIONALNI ČVOROVI, KVIVERI I NEKI OTVORENI PROBLEMI

Apstrakt: Korespondecija izmedju čvorova i kvivera (quivers) - usmerenih grafova - je hipoteza motivisana različitim pogledima na kvantne invarijante čvorova, uključujući teoriju reprezentacija, teoriju struna, kombinatoriku, itd. Do sada je ova hipoteza dokazana za nekoliko velikih klasa čvorova, a u ovom predavanju ćemo posvetiti posebnu pažnju slučaju racionalnih čvorova. U ovom slučaju, posebno je interesantno da centralni deo dokaza "prati" klasičnu, elementarnu klasifikaciju racionalnih čvorova pomoću racionalnih brojeva i verižnih razlomaka. Iako je korespondencija čvorova i kvivera zasnovana na vrlo dubokim idejama različitih oblasti, u ovom predavanju akcenat će biti na direktnim i eksplicitnim rezultatima, koji ne zahtevaju nikakvo posebno predznanje. Takođe, biće predstvaljeni i neki zanimljivi otvoreni problemi motivisani postojećim rezultatima.Ostavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)