Odeljenje za mehaniku, 17. april 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u sredu, 17. aprila 2019. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 18 časova.

Predavači: Miodrag Žigić i Nenad Grahovac, Departman za tehničku mehaniku, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

Naslov predavanja: PRIMENA FRAKCIONOG RAČUNA U PROBLEMU ČEONOG SUDARA AUTOMOBILA

Apstrakt: Model viskoelastičnog tela koji uključuje izvode necelog realnog reda korišćen je u analizi čeonog sudara automobila u nepokretnu prepreku. Prednji deo vozila modeliran je pomoću deformabilnih elemenata dok je ostatak vozila posmatran kao kruto telo. Ponašanje tokom sudara je proučeno kroz nekoliko različitih faza kretanja, pri čemu je u nekim fazama razmatran uticaj suvog trenja. Na osnovu eksperimentalnih podataka izvršena je identifikacija parametara modela. U ovom problemu analiziran je neglatki mehanički sistem, pri čemu je istorija deformacije posmatrana tokom više različitih faza.Ostavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)