Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 16. april 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 16. aprila 2019. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15.

Predavač: Milan Dražić, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: UTICAJ GEOMETRIJSKOG OBLIKA OKOLINA NA EFIKASNOST VNS METAHEURISTIKE

Apstrakt: Za kontinualnu globalnu optimizaciju, u metodi promenljivih okolina (VNS), sistem okolina je najčešće definisan l_p metrikom. Najčešće je u upotrebi l_1, l_2 i l_inf metrika. Za teške probleme velikih dimenzija ove okoline se veoma razlikuju u efikasnosti nalaženja rešenja. U nizu test primera je pokazano da, najjednostavnija za implementaciju, l_inf okolina pokazuje najgoru efikasnost, dok su mnogo bolji izbor l_1 i l_2 okoline.Ostavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)