Studentski seminar, 12. april 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u petak, 12. aprila 2019. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 12:30.

Planirano je da u okviru sastanka Seminara svoje radove predstave studenti koji su ušli u uži izbor za studentsku nagradu MI SANU za najbolji master rad i doktorsku disertaciju.

Od 12.30-13:00 biće održana prezentacija master rada:

Srđan Stefanović, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu:
"Harmonijska analiza na lokalno kompaktnim Abelovim grupama i primene u operatorskim algebrama"

Od 13:00-14:30 biće biće održane prezentacije doktorskih disertacija:

Nenad O. Vesić: "Skoro geodezijska preslikavanja generalisanih Rimanovih prostora i uopštenja"

Petar Melentijević: "Procene gradijenata funkcija i normi operatora u teoriji harmonijskih funkcija"

Vera Miler Jerković: "Primena uopštenih inverza u rešavanju fazi linearnih sistema"Ostavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)