Seminar Geometrija, vizuelizacija i obrazovanje sa primenama, 29. april 2010.

Detaljnije: U četvrtak, 29.4. 2010. u 17:15 časova u sali 301f Matematičkog instituta SANU, Knez Mihajlova 35, predavanje će održati Srdjan Vukmirović.

Naziv predavanja: Plucker-ove koordinate

Apstrakt: Još sredinom 19. veka Julius Plucker je našao način da linije u projektivnom prostoru parametrizuje sa šest homogenih koordinata. Tih šest koordinata, koje nazivamo Plucker-ovim kooridnatama, zadovoljavaju kvadratni uslov, tako da je prostor linija u projektivnom prostoru (dimenzije 3) opisan kvadratnom hiperpovrši u projektivnom prostoru dimenzije 5. Uopštenje ovih koordinata su koordinate na Grasmanovoj mnogostrukosti k-dimenzionih ravni u n-dimenzionom prostoru.

Na predavanju će biti reči o jednostavnoj i očiglednoj geometriji Plucker-ovih koordinata, njihovoj vezi sa mehanikom i primenama u kompjuterskoj grafici.Ostavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)