Seminar za primnjenu matematiku, 20. april 2010.

U utorak, 20.04.2010. u 14:15, sala 301f, MI SANU predavanje će održati Aleksandra Labus, Fakultet organizacionih nauka, Beograd

Naziv predavanja: IGRA KAO KOMPONENTA ELEKTRONSKOG OBRAZOVANjA

Sadržaj: Predmet ovog saopštenja su igre kao komponente elektronskog obrazovanja. One kombinuju obrazovanje i zabavu u koncept koji je poznat kao edutainment. Osnovna ideja je da se korisnicima pruže sadržaji za učenje u prepoznatljivom zabavnom okruženju, kao što su: televizija, računarske igre, filmovi, muzika, web sajtovi, multimedijalni softver itd.
U ovom radu su istražene mogućnosti kreiranja zabavnih obrazovnih aktivnosti i njihova integracija sa sistemom za upravljanje kursevima Moodle LMS.
U praktičnom delu rada zabavne obrazovne aktivnosti su implementirane u sistemu za elektronsko učenje u okviru Laboratorije za elektronsko poslovanje Fakulteta organizacionih nauka. Istraživanje je pokazalo da su studenti ostvarili bolje rezultate učeći i kroz zabavne aktivnosti



Ostavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)