Predavanje profesora Srdjana Petrovića sa Western Michigan University, 25. mart 2010.

Detaljnije:

U četvrtak 25. marta 2010. godine u 10 časova u kabinetu 833
profesor Srdjan Petrović sa Western Michigan University

održaće predavanje sa naslovom: "Normalni operatori i invarijantni podprostori"

Apstrakt:

Jedan od klasičnih rezultata teorije operatora je da svaki normalan operator N na Hilbertovom prostoru poseduje hiper-invarijantan podprostor M. To znači da je M invarijantan za komutant {N}', tj. za svaki operator koji komutira sa N. U ovome izlaganju biće pokazano da algebra spektralnog radijusa B_N uvek sadrži {N}' kao pravi podskup, a za neke normalne operatore ova algebra poseduje invarijantan podprostor.Ostavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)