Torusna topologija-specijalni kurs, 27. januar 2010.

U sredu, 27. januara 2010. u 12 časova na Matematičkom institutu SANU predavanje će održati Rade Živaljević:

"Hauptvermutung, torzija simplicialnih kompleksa, kombinatorna klasifikacija socivolikih mnogostrukosti".

Apstrakt: "Hauptvermutung" ("glavna hipoteza" na nemačkom) se tiče triangulacija mnogostrukosti i spada jedno od najvažnijih pitanja topologije u 20. veku. Jedan od ciljeva je da se prikažu ideje vezane za znamenite Milnorove primere (John Milnor) simplicialnih kompleksa koji su homeomorfni ali koji nisu kombinatorno izomorfni, tj. ne postoje njihove podpodele koje su linearno izomorfne.Ostavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)