Sastanak Odeljenja za matematiku, 11. decembar 2009.

Petak, 11.12.2009  14 casova, sala 2 SANU.

MATEMATIČKI INSTITUT SANU

Siniša Crvenković, Departman za matematiku i informatiku, Priodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu:

"O  ALGEBARSKIM STRUKTURAMA"

Sadržaj: Biće dat prikaz nekih rezultata iz teorije polugrupa, grupa, poluprstena, prstena, relacionih algebri, univerzalnih algebri. Takođe, biće dati neki otvoreni problemi vezani za naša istraživanja.Ostavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)