Seminar za Primenjenu matematiku, 27. oktobar 2009.

Utorak, 27.10.2009. u 14:15 časova, sala 305 MI SANU:
Jelena Rubeša, Karl-Franzens-Universitat, Institut za matematiku i računarstvo, Graz, Austria

VREMENSKO OPTIMALNO UPRAVLjANjE


Sadržaj: Problem minimizacije vremenskog intervala koji je potreban da bi se od jedne stacionarne tačke prešlo u drugu, koristeći linearni neautonomni sistem

x'(t)= A(t)x(t)+B(t)u(t), 0 <= t <= tau,

gde su A(t)B(t) poznati a tau i ograničeno upravljanje u(t) iz prostora L2 nepoznati, rešen je indirektnom numeričkom metodom. Hamiltonova jednačina, Pontryagin-ov princip minimuma i transverzalni krajnji uslov korišćeni su da bi se uspostavio prvi neophodni uslov optimizacije. Dobijeno optimalno upravljanje je nediferncijabilno pa Newton-ova metoda linearizacije nije primenjiva. Ovaj nedostatak nas navodi na potragu za aproksimacijom iste koja će u našem slučaju biti Newton-diferenciabilna. Svi uslovi za primenu Newton-ove semi-smooth metode su zadovoljeni. Za numeričko rešenje je korišćena Crank-Nicolson-ova diskretizacija. Implementacija je izvedena u C++ jeziku, a korišćenjem CUDA arhitekture izvršavanje je ubrzano 50 puta.Hvala vam sto ste nas obavestili CAK JEDAN dan unapred o odrzavanju ovako interesantnog predavanja iz jedne vrlo aktuelne oblasti, takoreci na prvoj liniji fronta u savremenom racunarstvu, a to je koriscenje GPU-ova (CUDA), paralelnih algoritama i njihova primena.
Jedva cekam da otkucam poruku pa da pocnem da mastam i zamisljam kako je bilo. Mozda cu u mislima moci i da postavim neko pitanje koje me interesuje, da se upoznam sa predavacem, mozda cak i da ostvarim kontakt od koristi za moju buducu karijeru.
Hvala vam, najzad, sto prevazilazite svoje mogucnosti kad je u pitanju interesovanje i briga za studente i njihovu dobrobit.

  • Sanja
  • 02. Novembar,  2009

Poštovani,

obaveštenja o tekućim predavanjima seminara Primenjena matematika, koji se
održava pri Matematičkom institutu, šalju nam kolege sa Instituta i odmah po dobijanju, mi postavljamo obaveštenja na sajt Matematičkog
fakulteta. Zvanični sajt seminara je
http://www.mi.sanu.ac.rs/seminars/seminar2.htm i tu bi trebalo da se nalaze i tekući i stari programi seminara.

Hvala na razumevanju!

Ostavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)