Seminar Matematika i primene, 16. oktobar 2009.

U okviru seminara Matematika i primene, Helen Janc-Malone, sa Harvard Graduate School of Education, Advanced Doctoral Candidate Education Policy, Leadership, and Instructional Practice, održaće predavanje pod nazivom "Put ka fakultetu" .

Predavanje će se održati u petak, 16.10. u 12 časova, u sali 830 na petom spratu Matematičkog fakulteta.

Abstrakt:
Amerika od 1970-ih ima veliki porast broja studenata na fakultetu. Međutim, izazovi kao rano ispisivanje učenika, neravnomerna distribucija učenika iz različitih socioekonomskih klasa i rasa, kao i generalna nespremnost studenata za studije, proizveli su velike probleme. S obzirom da većina novih poslova koji se stvaraju u SAD zahtevaju diplomu iz više struke, fakulteti su počeli da sarađuju sa gimnazijama kroz PreK-16 komisije (od obdaništa do kraja redovnih univerzitetskih studija) da bi preokrenuli trendove u višem obrazovanju. Ovo predavanje bi se skoncentrisalo na gimnazije i fakultete, spremnost studenata za fakultet i više škole i koje mogućnosti postoje prilikom sarađivanja gimnazija i fakulteta.

Helen Janc-Malone će 19.10. održati predavanje i na Učiteljskom fakultetu u Beogradu, a tačno vreme i sala biće naknadno objavljeni. Predavanje će obuhvatiti sledeće teme:

1. "Inovacije u Američkom obrazovanju za 21. vek"

Diskusije u američkom obrazovanju su u najvećem delu posvećene pripremi učenika za globalno društvo i međuzavisnost u zahtevima rada i znanja.
Nekoliko pilot modela su  postali dosta popularni u američkim javnim školama (od prvog razreda do kraja gimnazije) pošto se koncentrišu na kontinuirano obrazovanje učenika, ne samo kroz formalni sistem školovanja, nego i kroz obrazovanje posle škole(na to se misli pre i posle školskog dana i leti). Predavanje ukazuje na nekoliko inovacija koje služe da podržavaju obrazovanje, uključujući:

a) "extended-day schools" - škole sa produženim boravkom, koje traju od 8 do 17h, nudeći formalan nastavni plan i vannastavne aktivnosti;

b) online obrazovanje - škole (naročito u unutrašnjosti i u siromašnim mestima) koje nude internet kurseve iz formalnih predmeta, kao i vannastavne aktivnosti sa akademskim komponentama i projekte u kojima učestvuju učenici iz nekoliko škola;

c) community schools - model koji je nastao 1920-ih i trenutno raste u popularnosti pošto nudi formalan
nastavni plan, vannastavne aktivnosti, zdravstvene i socijalne usluge za učenike i plus, kontinuirano obrazovanje za roditelje i članove šire zajednice. Predavanje bi se skoncentrisalo na pregled ovih modela, izazove i mogućnosti za škole i nova istraživanja.

2. "Reforme u Američkom obrazovanju"

Od kako su SAD 2001. usvojile zakon "No Child Left Behind" (Ne zapostavimo ni jedno dete), naučni krugovi u prosveti i opštem obrazovanju su počeli energičnu debatu o budućnosti škola, koja su građanska prava na kvalitetno obrazovanje i koja je uloga države da omogući dobro školovanje.
Jedna strana veruje da država treba više da investira u učenike, uključujući vannastavne aktivnosti, podučavanje i socijalne usluge, počevši od univerzalnog obdaništa do fakulteta. Druga  strana se zalaže za konkurenciju među školama, ne bi li se loše škole same eliminisale. Ovo predavanje bi se skoncentrisalo na istoriju američkih reformi, politiku u obrazovanju i ulogu vlade i privatnih interesa u obrazovanju.

Podaci o predavaču i odabani radovi:

Helen Janc Malone, M.A., Ed.M.Advanced Doctoral CandidateEducation Policy, Leadership, and Instructional PracticeHarvard Graduate School of Education e-mail:Helen_Malone@mail.harvard.edu, hjanc@mac.com

1. Malone, H. J. "Homework for the country: Build a 21st century education system in our public schools", Forum Magazine, Summer 2009.(http://www.phikappaphi.org/web/Publications/Forum/summer09/pdf/education.pdf)
2.Malone, H. J., Weiss, H. B., & Little, P. M. D. "Rethinking time and learning". Cambridge, MA: Harvard Family Research Project. (in press)
3. Von Zastrow, C., Janc, H. "Academic atrophy: The condition of the liberal arts in America~Rs public schools", Washington, DC: Council for Basic Education, March 2004. (http://www.menc.org/documents/legislative/AcademicAtrophy.pdf)
4.Weiss, H. B., Little, P. M. D., Bouffard, S. M., Deschenes, S. N., Malone, H. J. "Strengthen what happens outside school to improve what happens inside", Phi Delta Kappan, 90(8), 592-596, 2009. (http://www.youthcommunityconnections.com/PDF/StrengthenWhatHappensOutsideSchool.pdf)
5. Weiss, H. B., Little, P. M. D., Bouffard, S. M., Deschenes, S. N., Malone, H. J. "The federal role in out-of-school learning: After-school, summer learning, and family involvement as critical learning supports", Voices in Urban Education, No. 24, Providence, RI: Annenberg Institute for School Reform, Brown University, 2009. (http://www.annenberginstitute.org/VUE/summer09/Weiss.php)Ostavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)