Naučno-stručni skup Informatika 2010: Novi trendovi u razvoju informacionih sistema, Beograd, 12. maj 2010.

Napomena: Nastavnici i studenti Matematičkog fakulteta su oslobodjeni plaćanja kotizacije za učešće na skupu.

http://www.interfejs.tv/prilog.php?ID=8167