Treća međunarodna škola iz astronomije: Astroinformatika virtuelne opservatorije, 29.6.-1.7.2010, Beograd

Matematički fakultet u Beogradu i Astronomska opservatorija u Beogradu organizuju Treću medjunarodnu školu iz astronomije: Astroinformatika - virtuelne opservatorije, koja će se održati od 29.06. do 01.07. 2010. godine u Beogradu. Njeni polaznici su studenti sa doktorskih i master studija univerziteta u Srbiji i drugih univerziteta sa teritorije bivše Jugoslavije. Predavači u Školi su priznati stručnjaci sa domaćih i stranih institucija sa kojima Matematički fakultet i Astronomska opservatorija imaju saradnju. Predavanja mogu biti u blokovima od 45 minuta ili 90 minuta.

Novi načini istraživanja u astronomiji omogućeni su rapidnim porastom obima podataka i mogućnosti njihove obrade. Sajberinfrastruktura u astronomiji sastoji se od baza podataka, virtuelnih opservatorija (distribuiranih podataka), računarske arhitekture visokih performansi (klasteri i petaskalne mašine), mašina za distribuirane proračune (Grid, Cloud, peer to peer mreže), orudja za inteligentno pretraživanje i inovativnih okruženja za vizuelizaciju.

Magnituda obima podataka, prikupljenih astronomskim posmatračkim programima, narasla je od gigabajta do terabajta tokom poslednje dekade i očekuje se da će rasti od terabajta do desetina i stotina petabajta tokom naredne dekade (npr. LSST, the Large Synoptic Survey Telescope, produkovaće jednu 56Kx56K (3-Gigapixel) sliku neba svakih 20 sekundi, generišući oko 30TB podataka dnevno tokom 10 godina). Astroinformatika je nova disciplina u astronomiji i omogućiće integraciju i ekspolataciju podataka preko heterogenih masivnih kolekcija podataka.

Više informacija može se naći na sajtu
http://poincare.matf.bg.ac.rs/~andjelka/AIVO/index.html