Naučni skup posvećen prof. dr Žarku Mijajloviću, novembar 2018.

Matematički Institut SANU u Beogradu
Odeljenje za matematiku
Seminar za matematičku logiku
Seminar za verovatnosne logike
Seminar za opštu teoriju dokaza

Pozivaju Vas na učešće u naučnom skupu posvećenom prof. dr Žarku Mijajloviću koji se održava povodom 70 godina od rođenja uvaženog profesora.

Prvi poziv

Namera skupa jeste da se, pre svega, prouči naučni doprinos prof. dr Žarko Mijajlovića i njegov uticaj na razvoj nauke.

Skup će biti organizovan kao jednodnevni ili dvodnevni, što će zavisiti od broja učesnika, i počeće 16. novembra 2018. u 10 časova, u sali 301F na Matematičkom institutu. Predviđena su izlaganja u trajanju od 15+5 minuta.

Vaše apstrakte saopštenja možete slati na adresu vlp@turing.mi.sanu.ac.rs do 16. oktobra 2018.

Program skupa biće oglašen do 26. oktobra 2018. godine.

Predsednik organizacionog odbora skupa,
Dr Miodrag Rašković, naučni savetnik