Konferencija Mihailo Petrović Alas, Život-Delo-Vreme, SANU, 2-3. oktobar 2018.

U okviru obeležavanja Godine Mihaila Petrovića Alasa 2. i 3. oktobra 2018. godine održaće se naučni skup Mihailo Petrović Alas, život-delo-vreme. Dvodnevni naučni skup se održava pod pokroviteljstvom Srpske akademije nauka i umetnosti, u organizaciji Matematičkog instituta SANU, Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Društva matematičara Srbije.

Pozivamo sve zainteresovane da na adresu: mpaconference@matf.bg.ac.rs dostave apstrakte svojih izlaganja. Predviđeno trajanje izlaganja je 15 minuta, uključujući i pitanja. Rok za slanje apstrakata je 5. septembar 2018. godine.

Apstrakti mogu biti napisani na srpskom jeziku (na ćiriličnom ili na latiničnom pismu) ili na engleskom jeziku. Apstrakt treba da ima između 100 i 200 reči. Treba navesti od 3 do 5 ključnih reči. Osim teksta apstrakta i ključnih reči, potrebno je navesti naslov predavanja, podatke o autoru/ima i odgovarajuću afilijaciju. U tekstu apstrakta može se koristiti poziv na reference. Tekst procesor pomoću kojeg možete pripremiti rukopis je isključivo LaTeX. Forme za pripremu rukopisa možete preuzeti ovde:
http://www.mi.sanu.ac.rs/novi_sajt/research/conferences/mpa/uputstvo.php

Autori saopštenja predstavljenih na Konferenciji imaće mogućnost da dostave pune tekstove svojih radova koji će nakon recenzije biti štampani u zborniku Konferencije.

Sva pitanja, predloge i zapažanja možete slati na adresu:
mpaconference@matf.bg.ac.rs

Programski odbor

Žarko Mijajlović
Gradimir Milovanović
Stevan Pilipović
Miodrag Mateljević
Vojislav Andrić
Zoran Kadelburg
Miljan Knežević
Aleksandar Lipkovski
Zoran Ognjanović
Zoran Marković
Miodrag Mihaljević

Organizacioni odbor

Zoran Ognjanović
Vojislav Andrić
Miljan Knežević
Marija Šegan
Maja Novaković
Marek Svetlik
Aleksandra Delić
Jelena Katić
Nebojša Ikodinović

 http://www.mi.sanu.ac.rs/novi_sajt/research/conferences/mpa/mpa.php>