XV konferencija Digitalizacija kulturne baštine, starih zapisa iz prirodnih i društvenih nauka i digitalna humanistika, 26.09.2017.

Naučni skup Digitalizacija kulturne baštine, starih zapisa iz prirodnih i društvenih nauka i digitalna humanistika održaće se u utorak 26. septembra 2017. godine na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Učesnici koji žele da izlažu na konferenciji treba da pošalju apstrakt rada (na srpskom i/ili engleskom) prema priloženim uputstvima najkasnije do 10. septembra 2017. godine, na adresu: ncd@matf.bg.ac.rs

Radovi predstavljeni na konferenciji, koji prođu postupak recenzije, biće štampani u časopisu Pregled Nacionalnog centra za digitalizaciju (http://www.ncd.matf.bg.ac.rs/).

Organizacioni odbor

NCD konferencija