XII KONFERENCIJA NOVE TEHNOLOGIJE I STANDARDI: DIGITALIZACIJA NACIONALNE BAŠTINE, 31.oktobar-1. novembar 2013, Beograd

Prvi poziv
Vesti i dešavanja

Aktivnosti na seminarima

sve vesti