XI konferencija Nove tehnologije i standardi: Digitalizacija nacionalne baštine, 20-21. septembar 2012, Matematički fakultet, Beograd

XI konferencija Nove tehnologije i standardi: Digitalizacija nacionalne baštine,  20-21. septembar 2012, Matematički fakultet, Beograd

http://www.ncd.org.rs