Konferencija Language technologies and Digital Humanities, 20. i 21.09.2018, Ljubljana

Konferencija Language technologies and Digital Humanities održava se u Ljubljani, na Fakultetu za elektrotehniku Univerziteta u Ljubljani.

Reč je o konferenciji sa tradicijom dugom 20 godina sa zaokretom ka digitalnoj humanistici poslednjih godina, a organizatori su Slovenačko društvo za jezičke tehnologije, Centar za jezičke izvore i tehnologije Univerziteta u Ljubljani i evropske istraživačke infrastrukture CLARIN.SI i DARIAH.SI.

Glavne teme konferencije su:

- Govor i druge jezičke tehnologije,
- Digitalna lingvistika,
- Digitalna humanistika i istorijske studije, etnologija, muzikologija, kulturno nasleđe, arheologija i likovna umetnost,
- Digitalna humanistika u obrazovanju i digitalnom izdavaštvu.

Više informacija možete naći na adresi:
http://www.sdjt.si/wp/dogodki/konference/jtdh-2018-english/