Conference on Scientific Computing and Approximation, Purdue Department of Computer Science, 30.03.2018.

Član Srpske akademije nauka i umetnosti Gradimir Milovanović biće jedan od glavnih govornika na konferenciji posvećenoj naučnim izračunavanjima i aproksimacijama na Odeljenju za kompjuterske nauke na Pardu univerzitetu (Purdue Department of Computer Science, West Lafayette, IN, USA).

http://www.sanu.ac.rs/Novosti.aspx?arg=,394

Ovaj događaj će se održati 30.03.2018. i priređuje se u okviru proslave devedesetog rođendana svetski poznatog matematičara Voltera Gaučija (Walter Gautschi), jednog od rodonačelnika savremene numeričke analize i dugogodišnjeg profesora Pardu univerziteta, sada prof. emeritusu.

https://www.cs.purdue.edu/sca/