Konferencija za obrazovanieto po prirodni nauki i matematika Skopje, 23 - 24. mart 2018.

Organizatori konferencije: Природно-математички факултет при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Друштво на физичарите на Република Македонија (ДФРМ)

Koorganizatori konferencije: Сојуз на математичари на Македонија (СММ)

Sajt konferencije

Prvi poziv

Prijavni formuar

Drugo saopštenje

Treće saopštenje

Uputstvo autorima