Naučnotehnološke i društvene promjene i njihov uticaj na sistem obrazovanja i vaspitanja, 11.11.2016.

Pedagoški fakultet u Bijeljini Univerziteta u Istočnom Sarajevu Vas poziva na VII naučni skup sa međunarodnim učešćem ”Naučnotehnološke i društvene promjene i njihov uticaj na sistem obrazovanja i vaspitanja” koji će se održati u Bijeljini 11. novembra 2016. godine.

http://www.pfb.unssa.rs.ba/Naucni.php

Instrukcije za uplatu kotizacije

Pozivno pismo

Prijava učešća

Uputstvo autorima