5th International conference on Applied Internet and Information Technologies - AIIT2016, Makedonija, 3. i 4. jun 2016.

Pozivaju se svi zainteresovani za učešće na petoj Međunarodnoj konferenciji u Bitolju, Makedonija, pod nazivom "5th International conference on Applied Internet and Information Technologies - AIIT2016" koja će se održati 3.i 4. juna 2016.

Više informacija o konferenciji