Peta matematička konferencija Republike Srpske, Trebinje, 5. i 6. jun 2015.

Peta matematička konferencija Republike Srpske održaće se u Trebinju, 5. i 6. juna 2015.

Domaćin konferencije je Fakultet za proizvodnju i menadžment u Trebinju.

Važni datumi:

Prijava na konferenciju – 03. maj
Obavještenje o prihvatanju rada – 17. maj
Potvrda dolaska na konferenciju – 21. maj
Dostavljanje programa rada – 26. maj

Više informacija o konferenciji može se naći na adresi: http://www.mk.rs.ba