Naučni skup "Nauka i sloboda", 16-18. maj 2014, Filozofski fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu

http://www.ffuis.edu.ba/conferences/7/