Naučni skup "Nauka i tradicija", Filozofski fakultet Pale, 18. i 19. maj 2012.

Prva pozivnica
Teme za naučni skup

Više informacija može se naći na adresi:
http://www.ffuis.edu.ba/conferences/4/