Projekat zajedničkih master studija-ASTROMUNDUS iz programa ERASMUS MUNDUS

Univerzitet u Beogradu, zajedno sa još 4 vodeća evropska Univerziteta (Insbruk, Rim, Getingen i Padova), je po prvi put dobio projekat zajedničkih master studija iz astrofizike u okviru ERASMUS MUNDUS(EM) programa. Za one koji nisu upoznati sa EM programima, radi se o programu saradnje i mobilnosti Evropske komisije čiji je osnovni cilj poboljšanje višeg obrazovanja i promocije interkulturalnog razumevanja.

Projekat se zove ASTROMUNDUS i radi se o master programu iz astrofizike koji će se izvoditi istovremeno na svih pet univerziteta, gde je koordinator Univerzitet u Insbruku. U izvodjenju programa će učestvovati Katedra za astronomiju Matematičkog fakulteta, uz pomoć kolega sa Astronomske opservatorije. Ovakav tip zajedničkog EM Master programs, se po prvi put izvodi u Srbiji, i trenutno je jedini, gde je Univerzitet u Beogradu, odnosno Matematički fakultet ravnopravni partner u EM programu i učestvuje u edukaciji studenata iz celog sveta.

Više detalja o samom programu i kako se prijaviti možete naći na stranici AstroMundus

Novosti na projektu Astromundus:

U petak 27. jula 2012. godine održane su odbrane master teza studenta prvog ciklusa Erasmus mundus zajedničkih master studija iz astrofizike. Kandidati su pred brojnom publikom uspešno odbranili sledeće teze:

1. Payaswini Saikia „The UV and optical spectral properties of a sample of broad line AGNs“
2. Nemanja Rakić „Variability of AGN spectral properties
3. Luca Grassitelli „Physical Parameters of the Relativistic Shock Waves in a Sample of Gamma Ray Bursts“

Ovim odbranama uspešno je završen prvi ciklus dvogodišnjih master studija „Astromundus“.

Payaswini SAIKIA je dobitnik nagrade (Inzbruk, decembra 2012. godine) za najbolju Master tezu u okviru prve generacije Astromundus studija. Teza pod naslovom "The UV and optical spectral properties of a sample of broad line AGNs", uradjena je pod zajedničkim mentorstvom profesora Univerziteta u Beogradu i Univerziteta u Getingenu, a odbranjena 27. jula 2012. godine na Matematičkom fakultetu u Beogradu. (izvor:
http://www.uibk.ac.at/astromundus/news.html)