Informatika

Osnovne akademske studije studijskog programa Informatika

  • Osnovne akademske studije traju tri godine
  • Atraktivni program prati najviše svetske standarde i prvi je, takve vrste, uveden kod nas
  • Nakon završetka osnovnih akademskih studija stiče se stručni naziv Informatičar  (engl. bachelor of science)

1. Godina

1. Semestar
  Predmet Časovi
ESPB
1. Programiranje 1 3+3+0 8
2. Uvod u organizaciju računara 3+2+0 6
3. Diskretne strukture 1 3+2+0 6
4. Linearna algebra i analitička geometrija 3+2+0 6
5. Izborni predmet 1 (grupa O) bar 2+1 4
2. Semestar
  Predmet Časovi
ESPB
1. Programiranje 2 3+3+0 8
2. Uvod u arhitekturu računara 
3+2+0 6
3. Diskretne strukture 2 3+2+0 6
4. Analiza 1 3+2+0 6
5. Izborni predmet 2 (grupa O) bar 2+1 4
Ukupno bar 48 60


2. Godina

3. Semestar
  Predmet Časovi
ESPB
1. Algoritmi i strukture podataka 3+2+0 7
2. Arhitektura i operativni sistemi 3+2+0 7
3. Geometrija
3+2+0 6
4. Analiza 2 3+2+0 6
5. Izborni predmet 3 (grupa O) bar 2+1 4
4. Semestar
  Predmet Časovi
ESPB
1. Konstrukcija i analiza algoritama 3+2+0 6
2. Uvod u Veb i Internet tehnologije 3+2+0 6
3. Objektno orijentisano programiranje 3+2+0 6
4. Analiza 3 3+2+0 6
5. Algebra
3+2+0 6
Ukupno bar 48 60


3. Godina

5. Semestar
  Predmet Časovi
ESPB
1. Relacione baze podataka 2+3+0 6
2. Prevođenje programskih jezika 2+3+0 6
3. Izborni predmet 4 (grupa S) 2+3+0 6
4. Izborni predmet/predmeti 5 (grupa K) 0+6/2+3 6
5. Verovatnoća i statistika 2+3+0 6
6. Semestar
  Predmet Časovi
ESPB
1. Veštačka inteligencija 2+3+0 6
2. Operativni sistemi 2+3+0 6
3. Izborni predmet 6 (grupa S) 2+3+0 6
4. Izborni predmet 7 (grupa S) 2+3+0 6
5. Uvod u numeričku matematiku 2+3+0 6
Ukupno bar 50 60


Izborni predmeti


Izborni predmeti (grupa S)
  Predmet Časovi
ESPB
1. Teorija izračunljivosti 2+3+0 6
2. Konstrukcija kompilatora 2+3+0 6
3. Programske paradigme 2+3+0 6
4. Računarska grafika 2+3+0 6
5. Programiranje baza podataka 2+3+0 6
6. Razvoj softvera 2+3+0 6
Izborni predmeti (grupa K)
  Predmet Časovi
ESPB
1. Stručni kurs 21 0+2+0 2
2. Stručni kurs 22 0+2+0 2
3. Stručni kurs 31 0+3+0 3
4. Stručni kurs 32 0+3+0 3
5. Seminarski rad 21 0+2+0 2
6. Seminarski rad 22 0+2+0 2
7. Seminarski rad 31 0+3+0 3
8. Seminarski rad 32 0+3+0 3
9. Izborni predmet iz grupe S 2+3+0 6
Izborni predmeti (grupa O)
  Predmet Časovi
ESPB
1. Engleski jezik 1 2+1+0 4
2. Engleski jezik 2 2+1+0 4
3. Kultura komunikacija 2+1+0 4
4. Zetetika
2+0+0 4
5. Zvezdana astronomija A 3+2+0 5
6. Efemeridska astronomija A 3+2+0 5