Za buduće studente

PRIPREMNA NASTAVA 2014

VAŽNO:

Pripremna nastava počinje u subotu 1. marta u 10 sati, u zgradi na Studentskom trgu 16, u sali 706 na IV spratu.

Polaznici treba da donesu potvrdu o uplati prve rate, a oni koji koriste olakšice zahvaljujući uspehu iz matematike u prva tri razreda srednje škole, treba da donesu i potvrdu iz škole ili svedočanstva na uvid.

 

Ako ste na ovoj strani, čestitamo!

Neki će možda pomisliti da ste Vi odabrali matematiku, ali mi znamo da je matematika odabrala Vas.
Matematika nas uči da budemo strpljivi, disciplinovani, mudri i da rešavamo probleme korak po korak.

ZADACI SA RANIJIH PRIJEMNIH ISPITA

Kandidat koji je kao učenik trećeg i/ili četvrtog razreda srednje škole osvojio jedno od prva tri mesta u pojedinačnoj konkurenciji na medjunarodnom takmičenju ili  republičkom takmičenju iz matematike, koje organizuje Ministarstvo prosvete, ne polaže prijemni ispit već na osnovu tog uspeha stiče maksimalni broj bodova sa prijemnog ispita (60).

Broj bodova potreban za upis na Matematički fakultet, pregled po godinama, 2008-2013.

Nešto više o modulima...

Gde mogu da se zaposlim? Šta mogu da radim?

Najtraženija zanimanja u 2013.

Zanimljivosti

KAKO DOĆI DO FAKULTETA

Cilj kojem stremimo je kvalitetno visoko obrazovanje!