Stručna praksa

Studenti upisani na st. programe OAS – Matematika/Astronomija i astrofizika; MAS – Matematika/Astronomija i astrofizika akreditovane 2022. godine i MAS – Informatika akreditovane 2019. godine, tokom studija treba da obave najmanje 90 sati stručne prakse.

Rukovodioci stručne prakse u školskoj 2022/23 godini su docenti:

  • dr Ivana Tomašević (ivana[at]matf.bg.ac.rs)  za stud. pr. Informatika (master akademskih studija)
  • dr Aleksandra Delić (adelic[at]matf.bg.ac.rs)  za stud. pr. za studijske programe Matematike i Astronomija i astrofizika (osnovnih i master akademskih studija)

Obavezna stručna praksa može biti realizovana:

  • na Matematičkom fakultetu (demonstrator, rad u računarskoj laboratoriji itd.)
  • u nekoj od ustanova, odn. kompanija sa kojima Matematički fakultet ima potpisan ugovor o saradnji; (Spisak ustanova se stalno ažurira)
  • ustanovi, odn. kompaniji u kojoj je student zaposlen, ali samo pod uslovom da vrsta poslova odgovora ciljevima stručne prakse.

Spisak ustanova na kojima može biti realizovana praksa

Studenti se prijavljuju popunjavanjem e-formulara, pri čemu prilažu i CV.

Upustvo za pisanje CV-a

Zaposleni studenti koji žele da realizuju stručnu praksu u ustanovi u kojoj rade, moraju da prilože i overeno uverenje o zaposlenju i opis poslova koje obavljaju na radnom mestu.

Krajnji datum za prijavu stručne prakse u školskoj 2022/23 je 1. 3. 2023.

Rukovodioci stručne prakse upućuju studente u odgovarajuću ustanovu/kompaniju, ili priznaju stručnu praksu na osnovu zaposlenja. Student sa uputom i indeksom odlazi u kompaniju na obavljanje stručne prakse. Uput nije potreban onim studentima koji već obavljaju stručnu praksu.

Nakon obavljene stručne prakse, ovlašćeno lice kompanije u kojoj se stručna praksa obavlja šalje Potvrdu o realizaciji stručne prakse rukovodiocima stručne prakse na njihovu adresu.
Vesti i dešavanja

Aktivnosti na seminarima

sve vesti