Stručna praksa

Studenti upisani na st. program MAS – Informatika, akreditovan 2019. godine, tokom studija treba da obave najmanje 90 sati stručne prakse.

Rukovodioci stručne prakse u školskoj 2021/22 godini su docenti  dr Sana Stojanović Đurđević (sana[at]matf.bg.ac.rs) i dr Mirko Spasić (mirko[at]matf.bg.ac.rs).
Obavezna stručna praksa može biti realizovana u:

  1. Računarskoj laboratoriji Matematičkog fakulteta;
  2. nekoj od ustanova, odn. kompanija sa kojima Matematički fakultet ima potpisan ugovor o saradnji; (Spisak ustanova se stalno ažurira) 
  3. ustanovi, odn. kompaniji u kojoj je student zaposlen, ali samo pod uslovom da vrsta poslova odgovora ciljevima stručne prakse.

Spisak ustanova na kojima može biti realizovana praksa

Studenti se prijavljuju popunjavanjem e-formulara, pri čemu prilažu i CV.

Upustvo za pisanje CV-a

Zaposleni studenti koji žele da realizuju stručnu praksu u ustanovi u kojoj rade, moraju da prilože i overeno uverenje o zaposlenju i opis poslova koje obavljaju na radnom mestu.

Krajnji datum za prijavu stručne prakse u školskoj 2021/22 je 1. 7. 2022.

Rukovodioci stručne prakse upućuju studente u odgovarajuću ustanovu/kompaniju, ili priznaju stručnu praksu na osnovu zaposlenja. Student sa uputom i indeksom odlazi u kompaniju na obavljanje stručne prakse. Uput nije potreban onim studentima koji već obavljaju stručnu praksu.

Nakon obavljene stručne prakse, ovlašćeno lice kompanije u kojoj se stručna praksa obavlja šalje Potvrdu o realizaciji stručne prakse rukovodiocima stručne prakse na njihovu adresu.

Detalji procedure obavljanja sručne prakse dati su u sledećem dokumentu.

Odluka o obavljanju stručne prakse u školskoj 2021/22. godini