Upis u više godine OSNOVNIH, MASTER I DOKTORSKIH akademskih studija, školska 2019/2020. godina

Upis u više godine studija obaviće se od srede 02.10.2019. do petka 04.10.2019. i od ponedeljka 07.10.2019. do utorka 08.10.2019. godine, u  prostorijama DLAB-a.

Od 18.10.2019. godine upis se obavlja uz naknadu za zakasneli upis, određenu na osnovu cenovnika za školsku 2019/20. godinu.

Upis se vrši prema rasporedu po danima:

Sreda 02.10.2019.
Četvrtak 03.10.2019.
Petak 04.10.2019.
Ponedeljak 07.10.2019.
Utorak 08.10.2019.

Student je dužan da se pridržava objavljenog rasporeda.
Student na upis dolazi lično (drugo lice umesto studenta isključivo uz ovlašćenje overeno kod notara);

Prethodno u informacionom sistemu treba da:

  • blagovremeno proveri da li su sve ocene ispravno upisane;
  • popuni ankete za predmete pohađane u prethodnoj školskoj godini;
  • izabere predmete koje će upisati u školskoj 2019/20. godini.

Svi studenti na upis treba da ponesu:

  • dokaz o uplati univerzitetske takse (100 dinara);
  • indeks;
  • dokaz o uplati prve rate školarine za samofinansirajuće studente.
  • studenti doktorskih studija treba da ponesu i saglasnost šefa katedre o izabranim predmetima za  školsku 2019/2020. godinu.

Studenti koji ne dođu spremni na upis ili ne dođu u zakazanom terminu, moraju da sačekaju slobodan termin.

Kandidati koji nisu u mogućnosti da prijavljivanju pristupe lično, mogu to obaviti preko drugog lica isključivo ako to lice priloži ovlašćenje overeno kod javnog beležnika, koje sadrži eksplicitno navedene radnje koje preduzima u ime kandidata.

Naknadna zamena kurseva i upisivanje dodatnih kurseva, u jesenjem semestru se mogu izvršiti najkasnije do  18. oktobra 2019. tekuće godine.

Finansijske obaveze studenata

Molbe za prelazak sa jednog na drugi modul na istom studijskom programu ili sa jednog na drugi studijski program na Matematičkom fakultetu se podnose najkasnije 27. septembra 2019. godine.

Upis predmeta za koji nije položen uslovni predmet
Produženje roka za završetak studija