Često postavljana pitanja

Opšta pitanja

Pitanje: Da li student mora lično da dođe na upis?
Odgovor: Da.

Pitanje: Može li molbu podneti neko umesto studenta?
Odgovor: Molbu podnosi isključivo student.

Pitanje: Da li uverenje o diplomiranju moram lično da preuzmem?
Odgovor: Da.

Pitanje: Da li treće lice može da podnese dokumenta za prijavljivanje na konkurs umesto kandidata?

Odgovor: Prijavljivanje može da obavi bilo ko sa ovlašćenjem i odgovarajućim dokumentima. Upis mora da se obavi lično. Za prijavljivanje na Konkurs neophodno je ovlašćenje zbog potpisivanja saglasnosti za objavljivanje podataka.

Pitanje: Ako je student sprečen da neku formalnu aktivnost (upis studijskog programa, upis školske godine, podnošenje molbi, podizanje diplome i sl.) sprovede lično, da li to može da uradi neko umesto njega?
Odgovor: Da, ali isključivo uz zvanično overeno ovlašćenje.

Pitanje: Šta upisati na uplatnici kao poziv na broj?
Odgovor: Školarinu, kao i ostale vrste uplata, studenti treba da obave tako što popunjavaju PNB po modelu 97. Tačan PNB, za svaku vrstu uplate, vidi se ispisan na stranici u elektronskom indeksu. PNB je jedinstven za svakog  studenta, što znači da poslednjih osam cifara predstavlja broj indeksa.

Primer

Uplate treba obaviti najkasnije 3 dana pre završetka nekog konkursa odnosno roka za uplate.


Pitanje: Da li izvod iz matične knjige rođenih može biti stariji od 6 meseci?
Odgovor: Da, ako nije došlo do nekih promena koje nisu evidentirane na izvodu.

Pitanje: Da li je moguće upisati se na studije na Matematičkom fakultetu iako sam student još jednog državnog fakulteta?

Odgovor: Da, ali ne možete imati budžetski status na oba. VAŽNO: Kandidati koji su završili srednju školu pre školske 2017/2018. godine i upisuju se na prvi stepen studija, pored propisane dokumentacije prilažu Fakultetu i izjavu, u pisanoj formi, da nisu bili upisani u prvu godinu u budžetskom statusu na stepenu studija za koji konkurišu.


Pitanje: Da li je moguće prebacivanje sa drugog fakulteta na studije na Matematičkom fakultetu?
Odgovor: "Prebacivanje" ne postoji, već samo ispisivanje na jednom, pa upisivanje na drugi fakultet. Ako student nema položenih 60 ESPB, onda su uslovi upisa isti kao pri prvom upisu, a ako ima, onda su izmenjeni (Statut UB, član 89.).  U oba slučaja nakon upisa može da se podnese molba za priznavanje ispita.
Prema Statutu Univerziteta u Beogradu, član 89., studenti koji su položili najmanje 60 ESPB, mogu da se  upišu na prvu godinu fakulteta u sastavu Univerziteta u Beogradu bez prijemnog ispita ukoliko podnesu molbu sa pratećom dokumentacijom do kraja drugog upisnog roka i ako se ispostavi da fakultet ima mogućnosti da ih upiše (obično ima). Bez obzira na trenutni status i uspeh, mogu da se upišu isključivo kao samofinansirajući studenti čak i kada bi se upisivali preko prijemnog ispita. O priznavanju položenih ispita odlučuje se nakon upisa, na osnovu posebne molbe uz koju mora da bude dostavljen i overen plan i program svih položenih predmeta. Ako se radi o prelasku sa drugog  univerziteta, uslov je da je do kraja studija ostalo najmanje 60 ESPB.

Pitanje: Da li je moguće promeniti studijski program u toku studija (npr. prebacivanje sa Matematike na Informatiku)?
Odgovor: Prebacivanje sa programa na program se tretira kao novi upis, a odgovor je praktično isti kao i na prethodno pitanje.

Pitanje: Da li je moguće promeniti modul u toku studija (npr. preći sa računarskog na profesorski modul u okviru stud. programa Matematika)?
Odgovor: Promena modula u okviru istog studijskog programa nešto je fleksibilnija od prelaska na drugi studijski program i može se obaviti u okviru upisa u školsku godinu, ali samo ako nam broj studenata to dopušta.

Pitanje: Da li mogu da studiram i radim paralelno?
Odgovor: Fakultet ne zabranjuje da studenti budu zaposleni, ali se podrazumeva da obaveze na studijama uvek imaju prednost u odnosu na obaveze na poslu, tj. nema nikakvog prilagođavanja eventualnim aktivnostima na poslu.

Osnovne akademske studije

Pitanje: Šta se polaže na prijemnom ispitu za upis na osnovne akademske studije na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu?
Odgovor: Na prijemnom ispitu za upis na osnovne studije polaže se samo matematika i svi kandidati polažu isti prijemni ispit, bez obzira na studijski program ili modul za koji konkurišu.

Pitanje: Koje oblasti treba pripremiti za prijemni ispit?
Odgovor: Zadatke sa naših prethodnih prijemnih ispita možete pronaći u sekciji za buduće studente na ovoj stranici.

Pitanje: Koja zbirka je najbolja za pripremu za prijemni?
Odgovor: Naša zbirka je u pripremi, a zadatke sa prethodnih prijemnih ispita pogledajte na adresi navedenoj u prethodnom odgovoru.

Pitanje: Koliko je minimalno bodova bilo potrebno za budžet?
Odgovor: Broj bodova se razlikuje iz godine u godinu. Pregled potrebnog broja bodova od 2008. godine.

Više informacija imate na sajtu Upis

Master akademske studije


Pitanje: Da li mogu da se upišem na master studije na Matematičkom fakultetu ako sam završio osnovne studije na drugom fakultetu?
Odgovor: Da, ako ispunjavate sve opšte i posebne uslove konkursa.

Pitanje: Da li se za upis na master studije polaže prijemni ispit?
Odgovor: Zavisi od prethodno završenih studija. Sve informacije biće istaknute u  uslovima konkursa kada bude objavljen.

Pitanje: Da li je nastava na master studijama obavezna?
Odgovor: Da.

Pitanje: Kada počinje nastava na prvoj godini master studija?
Odgovor: Početak nastave biće utvrđen kalendarom aktivnosti, verovatno 10. oktobra tekuće godine.

Više informacija imate na sajtu Upis

 

Doktorske akademske studije

Pitanje: Diplomirao sam na osnovnim studijama na Matf-u po starom programu i želeo bih da znam da li sada mogu upisati doktorske studije ili moram prvo da upišem i završim master studije?
Odgovor: Možete konkurisati direktno za upis na doktorske studije ukoliko imate prosek iznad 8.00

Pitanje: Koliki prosek je potreban za upis na doktorske studije?
Odgovor:  8.00

Pitanje: Da li se polaže prijemni ispit za upis na doktorske studije?
Odgovor: Zavisi od prethodno završenih studija. Sve informacije biće istaknute u uslovima konkursa kada bude objavljen.

Pitanje: Da li studenti doktorskih studija moraju da dolaze na predavanja?
Odgovor:  Studenti su u obavezi da se, po upisivanju godine odn. kurseva na doktorskim akademskim studijama, obrate predmetnom nastavniku radi dogovora u vezi sa organizacijom nastavnih aktivnosti u aktuelnoj akademskoj godini.

Uslovi konkursa za upis studenata na sve nivoe i vrste studije Univerziteta u Beogradu za tekuću školsku godinu

Više informacija imate na sajtu Upis


Vesti i dešavanja

Aktivnosti na seminarima

sve vesti