UPIS 2019.

SEPTEMBARSKI UPISNI ROK

Broj slobodnih mesta u septembarskom upisnom roku po studijskim programima


budžet 
 samofinansiranje napomena
MATEMATIKA 24 20 na svim modulima sem na modulu Računarstvo i informatika
ASTRONOMIJA I ASTROFIZIKA
0 2 oba mesta su na modulu Astrofizika
INFORMATIKA 0

1

 

Više o važnim datumima vezanim za septembarski upisni rok možete videti ovde

Sve informacije u vezi sa upisom naći ćete na:
http://upis.matf.bg.ac.rs/