UPIS 2020.

Rešenja zadataka i skica rešenja zadataka sa prijemnog ispita

Konačna rang lista u upisnom roku Jun 2020.

Rang lista je jedinstvena za sve studijske programe. Lista želja koju su kandidati upisivali prilikom prijave ih ne obavezuje. Na upisu, prilikom prozivke se opredeljuju za studijski program i modul. Upis će se obaviti od 15. do 17. jula 2020. prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen.

Detaljne informacije su na portalu Upis
Važni datumi