UPIS 2019.

Broj slobodnih mesta na Matematičkom fakultetu je:

MATEMATIKA:

 budžet - 24
 samofinansiranje - 20
 Slobodna mesta se odnose na sve module sem na modul Računarstvo i
 informatika gde nije ostalo nijedno slobodno mesto.

ASTRONOMIJA I ASTROFIZIKA

 samofinansiranje - 2
 (oba na modulu Astrofizika)

INFORMATIKA

samofinansiranje  - 1


Sve informacije u vezi sa upisom naći ćete na:

http://upis.matf.bg.ac.rs/