Početak nastave u školskoj 2021/22.

Nastava na Matematičkom fakultetu u prvom semestru školske 2021/22. godine održavaće se na isti način kao u protekloj školskoj godini – onlajn uz mogućnost kombinovanja sa klasičnom organizacijom nastave, prema rasporedu časova i uz poštovanje svih preporučenih mera zdravstvene zaštite.

Nastava za studente osnovnih studija počinje u ponedeljak 4. oktobra 2021. godine.
Obaveštenja o pojedinačnim kursevima biće dostupna na veb stranicama nastavnika, odn. saradnika ili će ih studenti dobijati na svoje zvanične e-adrese, preko IS StudInfo (Hipatija).

Nastava za studente master studija počinje u ponedeljak 11. oktobra 2021. godine.

Postoji mogućnost da se nastava na daljinu organizuje i u fakultetskim učionicama. U tom slučaju, časovima mogu da prisustvuju i studenti, i to isključivo po dogovoru sa nastavnikom ili prema rasporedu koji nastavnik odredi. Za grupe sa malim brojem studenata, može se organizovati i klasična nastava, uz prethodni dogovor između nastavnika i studenata.

Ukoliko nastavnik ne drži čas u učionici, na čas može da pozove i „učionicu“ (adresa učionice je sledećeg oblika: webex_imeUcionice[at]matf.bg.ac.rs). Pokretanje Webex časa na nastavničkom računaru prihvatiće neko iz Računarske laboratorije, ili neko od prisutnih studenata. Na taj način će studenti iz učionice moći da prate nastavu na platnu projektora. Studenti mogu da prate nastavu na fakultetu i sa svojih elektronskih uređaja, koristeći fakultetski internet.

Nastavnik jedini ima pravo da snimi svoj čas i postavi snimak da bude javno dostupan. Strogo je zabranjeno svako snimanje, objavljivanje i prikazivanje, odnosno pravljenje fotografskog, filmskog, zvučnog i bilo kog drugog snimka časa (predavanja, vežbi ili praktikuma) predmetnog nastavnika, odn. saradnika bez njegovog znanja i pristanka.

Tehnička uputstva o onlajn nastavi dostupna su na
http://alas.matf.bg.ac.rs/?cont=manuals
Za sva tehnička pitanja možete pisati Računarskoj laboratoriji na admin[at]matf.bg.ac.rs

Svima želimo uspešnu novu školsku godinu.